Prop. 104 L (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)

Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget