Proposisjoner til Stortinget

Prop. 104 L (2009-2010)

Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)

Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget