Proposisjoner til Stortinget

Prop. 120 S (2009-2010)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget