Prop. 126 LS (2009-2010)

Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget