Prop. 20 S (2014–2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget