Prop. 25 S (2014–2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget