Prop. 25 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget