Prop. 26 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget