Prop. 27 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget