Prop. 31 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget