Prop. 33 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget