Prop. 81 S (2013–2014)

Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko

Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget