Prop. 83 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i politiloven (tigging)

Endringer i politiloven (tigging)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget