Prop. 85 L (2013–2014)

Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)

Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget