Prop. 91 L (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget