Prop. 92 L (2013–2014)

Endringer i politiloven og SIS-loven mv.

Endringer i politiloven og SIS-loven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget