Rapport fra partskonferansene under FNs klimakonvensjon – COP og COP/MOP

København, 6.-19. desember 2009

Utfallet av partskonferansen i København ble først og fremst Københavnavtalen (”Copenhagen Accord”), framforhandlet av stats- og regjeringsledere den 18. desember. Denne rapporten om klimaforhandlingene i København er skrevet av det norske forhandlingsteamet.

Utfallet av partskonferansen i København ble først og fremst Københavnavtalen (”Copenhagen Accord”), framforhandlet av stats- og regjeringsledere den 18. desember. Etter noe over en ukes forhandlinger var situasjonen så fastlåst at da statslederne ankom forelå det ingen felles forhandlingstekst. Statslederne forhandlet derfor på egen hånd denne avtalen, som det eneste konkrete utfallet av forhandlingene siden man i 2007 etablerte Balimandatet.

Innholdsmessig er Københavnavtalen ikke så ambisiøs som det Norge hadde håpet og arbeidet for i forkant av toppmøtet. Den responderer ikke tilstrekkelig på den alvorlige klimautfordringen vi står overfor. Den er ikke juridisk bindende, den mangler kvantifiserte mål for reduksjoner i globale utslipp på kort og mellomlang sikt, og overlater de fleste temaer til videre forhandlinger.

Sett i forhold til hvor vanskelig situasjonen var, representerer avtalen likevel et viktig første skritt. Den er et oppgjør med forhandlingssituasjonen og har potensial til å virke som en plattform for nødvendig framdrift.

Les hele rapporten fra klimaforhandlingene i København 2009 (pdf)