Rapport om eierstyring av Norsk Tipping AS

avgitt til Kulturdepartementet 11. januar 2010

Wikborg Rein & Co har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport med en vurdering av departementets eierstyring av Norsk Tipping AS.

Forsiden til rapportenWikborg Rein & Co har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport med en vurdering av departementets eierstyring av Norsk Tipping AS. 

Rapporten i pdf-format