Rapport om personskader i Norge

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport om skadebildet i Norge. Rapporten er en del av arbeidet med den nasjonale strategien for forebygging av ulykker som medfører personskade (2009 – 2014).

Rapporten ble offentliggjort av Folkehelseinstituttet 27. mai  og er utarbeidet i samarbeid med blant annet Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumstilsynet.

Rapporten gir for første gang en samlet oversikt over personskader i Norge. Status for skadesituasjonen for områder som blant annet hjem, skole, fritidsfeltet og arbeidslivet blir nærmere beskrevet i rapporten.

 Lenke til rapporten