Rapport om rammer for magasindisponering

Rapport utarbeidet av Multiconsult for Olje- og energidepartmentet i forbindelse med evaluering av energiloven.

Rapporten i pdf