Retningslinjer for bruk av kalkulasjonsrente i transportetatene og Avinor AS

Retningslinjer for bruk av kalkulasjonsrente i transportetatene og Avinor AS

Retningslinjer av 27.02.06 (pdf)