Retningslinjer for bruk av kalkulasjonsrente i transportetatene og Avinor AS

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Retningslinjer for bruk av kalkulasjonsrente i transportetatene og Avinor AS

Retningslinjer av 27.02.06 (pdf)