Hospitering i staten

Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet

Gjennom å stimulere til intern mobilitet kan virksomhetene legge til rette for at medarbeidere mestrer mer sammensatte oppgaver, bidra til faglig oppdatering og opparbeide spisskompetanse innfor ulike fagområder.

Staten som arbeidsgiver ønsker å oppfordre virksomhetene til å legge til rette for og verdsette mobilitet internt i virksomheten eller til annen statlig virksomhet. På denne måten styrker virksomhetene samarbeid på tvers, effektiv utførelse av arbeidsoppgaver og de ansatte sikres muligheter for faglig utvikling.

Retningslinjene omtaler i hovedsak intern mobilitet i egen virksomhet eller i annen statlig virksomhet i Norge.

 

Arbeidsgiverportalen

Veiledning for arbeidsgivere, HR og ledere,
se Arbeidsgiverportalen på Difi.
Telefon: + 47 22 45 10 00
E-post: redaksjonen@difi.no