Retten til eiendom

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Retten til eiendom

VEDLEGG