Retten til familieliv, inkludert retten til å gifte seg

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet