Retten til forenings- og forsamlingsfrihet

Retten til forenings- og forsamlingsfrihet

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til forsamlings- og foreningsfrihet, inkludert retten til å danne fagforeninger. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til venstre.

Normgrunnlag og overvåkningsorgan

ILOs øvrige arbeid for foreningsfriheten

VEDLEGG