Retten til liv

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til liv. Under normgrunnlag er det både lagt inn lenker til juridisk bindende konvensjoner og politiske erklæringer og prinsipper. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Norges MR-forpliktelser i margen til venstre.

Retten til liv og regulering av dødsstraff

Normgrunnlag og overvåkningsorgan

Forbudet mot utenomrettslige, vilkårlige eller summariske henrettelser

Normgrunnlag

FNs øvrige arbeid mot utenomrettslige, vilkårlige eller summariske henrettelser

Forbudet mot tvungne eller ufrivillige forsvinninger

Normgrunnlag og overvåkningsorganer

FNs øvrige arbeid for å bekjempe tvungne eller ufrivillige forsvinninger