Dokument

Rundskriv V-14B/2014 EØS-avtalens regler om statsstøtte og kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet vil med dette rundskrivet understreke betydningen av EØS-avtalens regler om statsstøtte i forbindelse med kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner. Kompensasjon gitt i henhold til momskompensasjonsforskriften skal ikke true med å vri konkurransen eller påvirke samhandelen.

Rundskriv V-14B/2014 EØS-avtalens regler om statsstøtte og kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner (.pdf)