Rapporter og planer

Samiske tall forteller 7

- kommentert samisk statistikk

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Temaer som blir kommentert spesielt  er endringer i næringsstruktur til STN-området (områder som mottar næringsstøtte fra Sametinget), sysselsettingsstatistikk i STN-området, historisk overblikk over reindriftens utvikling i hele landet, utvikling i fiskeriene i sjøsamiske områder i Troms og Finnmark fra 1980 frem til i dag og endringer på noen sentrale samfunnsområder.