Søknad om konsesjon for digitalt bakkenett i Norge

Brev fra SD til Norges televisjon AS 11.11.2005

Søknad om konsesjon for digitalt bakkenett i Norge

Brev fra Samferdselsdepartementet til Norges televisjon AS 11.11.2005 (pdf)