Spesielle opptakskrav ved flere studier?

Departementet har fått signaler fra enkelte fagmiljø om at det kan være behov for å fastsette spesielle opptakskrav til flere studier. Kunnskapsdepartementet har besluttet å prøve ut en mer liberal praksis med hensyn til å fastsette spesielle opptakskrav.

Departementet har fått signaler fra enkelte fagmiljø om at det kan være behov for å fastsette spesielle opptakskrav til flere studier. Spesielle opptakskrav er som hovedregel fastsatt etter forslag fra en eller flere institusjoner. Innen den fastsatte fristen i år, hadde departementet imidlertid kun mottatt forslag om slike krav fra én institusjon. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ønsker at det fastsettes spesielle opptakskrav i form av karakterkrav i engelsk for opptak til institusjonens engelskspråklige utdanningsprogram.

Kunnskapsdepartementet har besluttet å prøve ut en mer liberal praksis med hensyn til å fastsette spesielle opptakskrav.

Les brevet til universiteter og høyskoler om saken her