Stadig viktigere. Etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2004.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Oxford Research AS

Bedrifter som fikk støtte fra Innovasjon Norge i 2004 er intervjuet om hvilke resultater prosjekten oppnådde.