Statlig styring av kommunene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer

Difi har foretatt en kartlegging av statens bruk av juridiske virkemidler i styringen av kommunene i perioden 1999-2009. Kartleggingen gjelder områdene utdanning (grunnskole), helse og omsorg samt miljøvern (med unntak av plansaker).