Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk

I rapporten "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk" omtales utviklingen i IA-avtalens mål. Denne rapporten er faggruppens sjette rapport, og er utarbeidet på grunnlag av materiale som var tilgjengelig ved utgangen av mai 2014.

I henhold til IA-avtalen av 24. februar 2010 er det etablert en egen faggruppe for å styrke oppfølgingen av IA-avtalen. Faggruppen har ansvar for å rapportere til Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Faggruppens rapport 2014

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk (pdf - 2,7mb)