Meldingar til Stortinget

St.meld. nr. 10 (2007-2008)

Knutepunkt

Knutepunkt — Kriterium for knutepunktstatus og vurdering av gjennomføring av knutepunktoppdraget

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget