St.meld. nr. 4 (2000-2001)

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 1999-2000

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 1999-2000

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget