St.meld. nr. 47 (2003-2004)

Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.

Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget