Prop. 101 L (2010–2011)

Lov om elsertifikater

Lov om elsertifikater

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget