St.meld. nr. 9 (2002-2003)

Om innenlands bruk av naturgass mv.

St.meld. nr. 9

(2002-2003)

Om innenlands bruk av naturgass mv.

Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 1. november 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget