St.meld. nr. 8 (2007-2008)

Kulturell skulesekk for framtida

Til innhaldsliste

Tilråing

Kultur- og kyrkjedepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 30. november 2007 om Kulturell skulesekk for framtida blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet