St.meld. nr. 9 (2007-2008)

Norsk politikk for forebygging av humanitære katastrofer

Norsk politikk for forebygging av humanitære katastrofer

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no