Strategi for Finansdepartementets arbeid med internasjonale spørsmål 2009–2012

Arbeidet med internasjonale spørsmål blir stadig viktigere for Finansdepartementet, bl.a. som følge av integrasjonsprosessen i Europa, den pågående globalisering av verdensøkonomien og fordi Norge er en stor eksportør av finansiell kapital.

Arbeidet med internasjonale spørsmål blir stadig viktigere for Finansdepartementet, bl.a. som følge av integrasjonsprosessen i Europa, den pågående globalisering av verdensøkonomien og fordi Norge er en stor eksportør av finansiell kapital.

I Finansdepartementets strateginotat fra 2007 ble det internasjonale økonomiske samarbeidet gjennomgått. I det notatet som nå legges fram gis en oppdatering med retningslinjer for dette arbeidet for perioden 2009-2012.

Notatet vil bli benyttet i ledelsen og avdelingenes arbeid med internasjonale økonomiske spørsmål, herunder i rådgivningen overfor den politiske ledelse om disse spørsmål, og for å informere samarbeidspartnere i andre departementer, utenrikstjenesten og offentligheten om vårt arbeid på det internasjonale området, som en utdyping av Strategi for Finansdepartementet 2009-2012.

Les brosjyren her