Historier om hav og kyst

Dette heftet inneholder historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Vi håper det inspirerer til å lære mer om våre unike hav- og kystområder.

Publikasjonskode: T-1542 B
ISBN 978-82-457-0481-5