Statsbudsjettet 2014 –Tildelingsbrev under kap. 1410 Miljøforskning og miljøovervåking, fra Miljøverndepartementet til Norges forskningsråd

Last ned brevet (pdf)