Tildelingsbrev 2014 for Riksantikvaren

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Last ned brev (pdf)

Last ned instruks (pdf)