Universiteter og høyskolers oppfølging av MNT-satsingen

NIFU Rapport 33/2014

Det har vært vekst i utdanningen innen matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fagene), men relativt lite vekst i MNT-forskningen de siste ti årene. Veksten skyldes i hovedsak økt søkning til utdanningene, tilgang på eksterne forskningsmidler og øremerkede midler til MNT-fag. Rapporten viser altså at politiske prioriteringer bare har effekt når det følger økonomiske virkemidler med.

Det har vært vekst i utdanningen innen matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fagene), men relativt lite vekst i MNT-forskningen de siste ti årene. Veksten skyldes i hovedsak økt søkning til utdanningene, tilgang på eksterne forskningsmidler og øremerkede midler til MNT-fag. Rapporten viser altså at politiske prioriteringer bare har effekt når det følger økonomiske virkemidler med.

Les hele rapporten her