Utredning av hvordan tilbud innenfor høyere utdanning kan bidra til å dekke langsiktig kompetansebehov i Arbeids- og velferdsforvaltningen

Sluttrapport fra Rambøll for utredning av hvordan tilbud innenfor høyere utdanning kan bidra til å dekke langsiktig kompetansebehov i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Utredningen er gjennomført i tidsrommet november 2008 – januar 2010 på oppdrag for Arbeidsdepartementet (AD).

Hele sluttrapporten (pdf)