Utredning om hvordan høyere utdanning kan bidra til å dekke langsiktige kompetansebehov i arbeids- og velferdsforvaltningen – høring

Resultat: Følges opp i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2010

Resultat: Følges opp i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet