VII Veiledende trafikkopplysninger

VII Veiledende trafikkopplysninger

I dette kapitlet gis visse opplysninger om trafikk- og inntektsnivå for rutene som omfattes av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse.

Opplysningene omfatter:

  • Passasjerantall og passasjerinntekter
  • Antall transferpassasjerer til/fra det landsdekkende flyrutenettet
  • Andel reisende til fullt fleksibel pris
  • Frakt- og postinntekter

Det er spesifisert hvilke perioder de enkelte tallstørrelser gjelder. Tallene må sees i sammenheng med bl.a. faktisk gjennomførte trafikkprogrammer og gjennomgangsprisordninger, samt omfang av post og frakt for angjeldende perioder. Tallene for ruteområde 3 er presentert separat etter de øvrige ruteområdene.

Passasjerstatistikkene viser antall billettkuponger og tilhørende inntekter på de enkelte strekningene. Ved transfer underveis medfører dette at antall reisende og inntektene fordeles på de aktuelle delstrekningene. I slike tilfeller gjenspeiles dermed ikke passasjerenes faktiske utgangspunkt eller mål for reisen.

Antall passasjerer og passasjerinntekter er ikke publisert for strekningene Vadsø – Tromsø v. v., Hammerfest – Tromsø v. v. og Stokmarknes – Bodø v. v., da Samferdselsdepartementet er informert om kommersiell rutebetjening på disse rutene. Det gjøres spesielt oppmerksom på at disse strekningene likevel inngår i samletallene for transferpassasjerer, andel reisende til fullt fleksibel pris og frakt- og postinntekter. Anbydere har selv det fulle ansvaret for å beregne hvilke effekter kommersiell betjening av disse strekningene vil ha for trafikk og inntekter på rutene i tilstøtende områder, særlig i ruteområdene 1, 2, 4 og 5.

Anbyderne har selv det fulle ansvar for å utarbeide trafikkprogram i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til enhver tid.

Anbyderne gjøres spesielt oppmerksom på at trafikkopplysningene kun tjener som en veiledning og at anbyderne selv har det fulle ansvaret for anbudsbudsjettene, jf. også kap. III avsnitt 7. Anbyderne kan således ikke ta forbehold knyttet til trafikkopplysningene.

For øvrig vises til Luftfartsverkets trafikkstatistikker, som er tilgjengelig for alle lufthavner på internett: (http://www.luftfartsverket.no)

Trafikkoplysninger ruteområdene 1 – 2 og 4 – 12

(liste over flyplasskoder til sist i dette kapittelet)

Antall passasjerer

April 1998 - november 1998

Ruteområdene 1 og 2

Fra

Til

TOS

SOJ

ALF

HFT

HVG

MEH

BVG

VDS

KKN

BJF

HAA

VAW

Total

TOS

4283

63

x

5497

2222

532

x

448

2

455

469

13971

SOJ

4373

123

31

4527

ALF

35

2

862

1

1

533

6361

275

1005

539

9614

HFT

x

119

626

1

1592

1156

341

1850

653

1

1558

355

8252

HVG

5825

38

1753

83

4

389

26

8118

MEH

1871

32

656

1180

423

52

391

2

1

4608

BVG

4

719

255

1

14

272

878

1

106

2250

VDS

x

14

7383

1460

623

827

55

7400

481

963

19206

KKN

226

290

910

183

308

677

8972

3008

2940

17514

BJF

1027

116

3153

4296

HAA

994

1019

4

25

16

1

12

2071

VAW

938

4

402

1

9

36

409

3605

2

5406

Total

14266

4488

10768

7965

8352

4620

2234

18785

16456

4499

2014

5386

99833

Ruteområdene 4, 5, 6 og 7

Fra

Til

BOO

RET

LKN

SVJ

NVK

ANX

TOS

Total

BOO

1424

23350

16875

11061

6362

1304

60376

RET

1242

1605

2847

LKN

23849

1481

3470

28800

SVJ

22791

491

2

23284

NVK

11151

1

280

11432

ANX

7330

1

234

4576

12141

TOS

1120

5403

6523

Total

67483

2905

25447

20348

11295

12045

5880

145403

Ruteområdene 8 og 9

Fra

Til

BOO

MQN

SSJ

MJF

BNN

RVK

OSY

TRD

OSL

Total

BOO

11455

6279

5389

6095

402

710

759

21

31110

MQN

12577

158

80

1650

109

45

8484

2363

25466

SSJ

7104

94

122

990

33

65

7261

165

15834

MJF

5402

100

101

1405

26

62

6751

242

14089

BNN

6103

1353

1429

1007

396

14

8446

3903

22651

RVK

146

236

6

1

4819

5208

OSY

335

8

10

6

12

3

8260

1

8635

TRD

1435

9917

7502

6993

8834

4105

7464

19

46269

OSL

21

3039

1

193

3901

12

7167

Total

33123

26202

15480

13796

22888

5074

8360

44792

6714

176429

Ruteområdene 10, 11 og 12

Fra

Til

FRO

HOV

SDN

FDE

SOG

OSL

BGO

Total

FRO

2807

1889

1679

909

20431

21068

48783

HOV

5228

85

1395

1833

313

8854

SDN

3067

883

334

1633

2992

784

9693

FDE

5622

1254

10390

2764

20030

SOG

1290

1836

2197

2605

7370

5846

21144

OSL

14753

1449

4255

12104

9688

1

42250

BGO

18389

904

996

2959

6601

2

29851

Total

48349

7879

9422

19681

21480

43018

30776

180605

April 1997 – mars 1998

Ruteområdene 1 og 2

Fra

Til

TOS

SOJ

ALF

HFT

HVG

MEH

BVG

VDS

KKN

BJF

HAA

VAW

Total

TOS

6304

147

x

8515

2951

645

x

631

416

477

20086

SOJ

6438

179

39

6656

ALF

92

1490

1

5

699

9531

452

1338

826

14434

HFT

x

145

1068

2166

1907

505

3007

1041

2

2070

523

12434

HVG

8916

58

2707

113

10

533

41

12378

MEH

2603

18

983

1966

636

79

633

6918

BVG

957

330

1

29

387

1328

41

162

3235

VDS

x

54

11899

2102

854

1370

8

11769

640

1576

30272

KKN

292

442

1367

296

577

1170

14340

4845

4571

27900

BJF

1

1468

75

225

4983

6752

HAA

1209

1407

4

45

21

11

2697

VAW

1348

4

542

21

82

562

5677

8236

Total

20899

6579

16968

12090

12508

6973

3277

29263

25943

6866

2486

8146

151998

Ruteområdene 4, 5, 6 og 7

Fra

Til

BOO

RET

LKN

SVJ

NVK

ANX

TOS

Total

BOO

1952

33587

26416

17018

9480

2045

90498

RET

1717

2315

4032

LKN

32700

2143

5400

2

40245

SVJ

35311

820

5

15

36151

NVK

16875

2

434

17311

ANX

11383

367

6568

18318

TOS

1371

21

2

8174

9568

Total

99357

4095

36724

31837

17394

18088

8628

216123

Ruteområdene 8 og 9

Fra

Til

BOO

MQN

SSJ

MJF

BNN

RVK

OSY

TRD

OSL

Total

BOO

16307

9928

7489

8933

552

1028

720

15

44972

MQN

18019

230

103

2481

116

36

12302

2899

36186

SSJ

11311

146

1

119

1563

43

69

10399

386

24037

MJF

7424

188

82

2047

36

21

8551

526

18875

BNN

9170

2014

1953

1692

548

45

13047

6431

34900

RVK

154

281

19

6790

34

7278

OSY

374

7

12

2

20

9

12224

12648

TRD

1746

14621

10477

9253

14158

5746

10558

52

66611

OSL

13

4087

8

279

6258

18

10663

Total

48211

37651

22691

18956

35460

7050

11757

64051

10343

256170

Ruteområdene 10, 11 og 12

Fra

Til

FRO

HOV

SDN

FDE

SOG

OSL

BGO

Total

FRO

4216

2905

3327

1691

33570

31707

77416

HOV

7846

13

2183

2548

466

13056

SDN

4954

1730

490

2813

4540

838

15365

FDE

11015

1

1

1640

13667

2550

28874

SOG

2178

2759

2973

4016

11579

10262

33767

OSL

22615

946

6880

18359

15317

1

4

64122

BGO

27635

1806

2041

2399

10418

5

44304

Total

76243

11458

14813

28591

34062

65910

45827

276904

Passasjerinntekter (1000 NOK)

April 1998 – november 1998

Ruteområdene 1 og 2

Fra

Til

TOS

SOJ

ALF

HFT

HVG

MEH

BVG

VDS

KKN

BJF

HAA

VAW

Total

TOS

1649

49

x

5051

2385

500

x

488

2

306

377

10807

SOJ

1682

53

22

1757

ALF

23

1

266

1

341

4668

237

655

366

6558

HFT

x

57

175

770

800

216

1528

493

520

218

4777

HVG

5232

28

846

29

1

302

19

6457

MEH

1950

15

438

817

148

19

232

1

1

3621

BVG

3

492

157

1

4

115

455

35

1262

VDS

x

11

5599

1230

488

419

27

2110

195

349

10428

KKN

215

281

700

143

241

385

2618

1397

925

6905

BJF

724

58

1398

2180

HAA

619

365

2

23

11

6

1026

VAW

811

1

232

1

4

13

123

1159

1

2345

Total

10535

1761

7759

4666

6624

3883

1504

9667

6371

2250

826

2277

58123

Ruteområdene 4, 5, 6 og 7

Fra

Til

BOO

RET

LKN

SVJ

NVK

ANX

TOS

Total

BOO

581

10081

7584

8051

4381

859

31537

RET

533

490

1023

LKN

9855

558

832

11245

SVJ

9664

73

9737

NVK

8199

115

8314

ANX

5011

96

1682

6789

TOS

757

1989

2746

Total

34019

1139

10644

8416

8147

6485

2541

71391

Ruteområdene 8 og 9

Fra

Til

BOO

MQN

SSJ

MJF

BNN

RVK

OSY

TRD

OSL

Total

BOO

5956

4309

3736

4664

272

466

570

19

19992

MQN

6172

58

30

909

48

33

7531

4036

18817

SSJ

4625

32

36

322

21

37

5544

217

10834

MJF

3487

41

25

472

12

39

5397

323

9796

BNN

4560

696

476

333

198

6

6084

5471

17824

RVK

85

116

2

1

3183

3387

OSY

208

7

5

4

4

4323

1

4552

TRD

1203

9060

5728

5628

6432

2845

3948

20

34864

OSL

21

5012

2

245

5377

12

10669

Total

20361

20920

10603

10014

18181

3396

4529

32644

10087

130735

Ruteområdene 10, 11 og 12

Fra

Til

FRO

HOV

SDN

FDE

SOG

OSL

BGO

Total

FRO

858

598

452

393

15927

12003

30231

HOV

1509

22

556

1635

186

3908

SDN

921

262

96

808

3085

469

5641

FDE

1509

394

9918

1525

13346

SOG

577

721

1035

971

6547

3066

12917

OSL

12549

1174

4350

10979

8410

1

37463

BGO

10667

542

647

1605

3550

2

17013

Total

27732

3557

6652

14103

14111

37114

17250

120519

April 1997 - mars 1998

Ruteområdene 1 og 2

Fra

Til

TOS

SOJ

ALF

HFT

HVG

MEH

BVG

VDS

KKN

BJF

HAA

VAW

Total

TOS

2399

96

x

7548

2987

607

x

648

284

382

14951

SOJ

2442

76

28

2546

ALF

69

443

5

450

6921

365

866

534

9653

HFT

x

71

283

1088

1338

315

2400

774

1

696

375

7341

HVG

7781

54

1332

39

3

402

25

9636

MEH

2532

13

679

1392

213

26

371

5226

BVG

645

194

1

7

151

695

11

54

1758

VDS

x

39

9122

1776

674

717

3

3341

261

550

16483

KKN

250

402

1060

237

426

651

4097

2270

1437

10830

BJF

1

1031

16

99

2223

3370

HAA

740

527

3

36

16

8

1330

VAW

1173

3

328

9

33

180

1825

3551

Total

14988

2576

12261

7128

9789

5528

2107

14657

9912

3409

980

3340

86675

Ruteområdene 4, 5, 6 og 7

Fra

Til

BOO

RET

LKN

SVJ

NVK

ANX

TOS

Total

BOO

787

13926

11388

12058

6536

1264

45959

RET

719

742

1461

LKN

13113

762

1213

15088

SVJ

14590

95

11

14696

NVK

12099

179

12278

ANX

7742

156

2380

10278

TOS

784

14

1

2917

3716

Total

49047

1549

14763

12615

12215

9632

3655

103476

Ruteområdene 8 og 9

Fra

Til

BOO

MQN

SSJ

MJF

BNN

RVK

OSY

TRD

OSL

Total

BOO

8225

6530

4974

6546

355

697

428

14

27769

MQN

8565

78

39

1329

65

28

10854

4817

25775

SSJ

6985

39

32

504

24

40

7788

514

15926

MJF

4564

69

19

684

15

15

6632

717

12715

BNN

6506

1062

648

549

266

21

9485

8827

27364

RVK

92

140

5

4437

1

4675

OSY

248

5

5

7

3

6235

6503

TRD

1184

12856

7866

7199

10183

3864

5423

49

48624

OSL

18

6774

9

363

8769

17

15950

Total

28162

29170

15155

13161

28022

4592

6224

45876

14939

185301

Ruteområdene 10, 11 og 12

Fra

Til

FRO

HOV

SDN

FDE

SOG

OSL

BGO

Total

FRO

1235

879

855

738

25324

17460

46491

HOV

2145

2

909

2247

260

5563

SDN

1404

460

135

1398

4733

451

8581

FDE

2869

522

13618

1335

18344

SOG

922

1066

1329

1454

10342

5462

20575

OSL

19238

805

6658

17195

12839

3

56738

BGO

15346

1038

1327

1189

5720

5

24625

Total

41924

4604

10195

20828

22126

56269

24971

180917

Transferpassasjerer

Oversikten viser ca. antall transferpassasjerer mellom de regionale flyrutene og det landsdekkende flyrutenettet på de nevnte lufthavner i angitte perioder:

April 1997 – mars 1998 April – november 1998

Alta 18 000 13 000

Bergen 34 000 19 000

Bodø 144 000 96 000

Kirkenes 26 000 18 000

Oslo 21 000 10 000

Tromsø 61 000 40 000

Trondheim 82 000 54 000

Andel reisende til fullt fleksibel pris (C-klasse)

Oversikten viser ca. andel reisende til fullt fleksibel pris (C-klasse) for de nevnte grupperinger av ruteområder og perioder. Pga. gjennomgangspriser og tilslutningsrabatter vil tallene ikke gjenspeile andel reisende til full lokalpris.

April 1997 – mars 1998 April – november 1998

1 + 2 54,8 54,7

4 + 5 + 6 + 7 47,9 49,0

8 + 9 58,1 57,7

10 + 11 + 12 (Oslo-ruter) 51,5 50,1

10 + 11 + 12 (Bergen-ruter) 53,7 56,2

Frakt- og postinntekter

Oversikten viser ca. samlede frakt- og postinntekter for de nevnte grupperinger av ruteområder og perioder. Beløpene er i mill. NOK.

Frakt

Ruteområder April 1997 – mars 1998 April 1998 – november 1998

1 + 2 4,6 3,6

4 + 5 + 6 + 7 4,3 3,0

8 + 9 5,9 4,2

10 + 11 + 12 6,0 3,1

Post

Ruteområder April 1997 – mars 1998 April 1998 – november 1998

1 + 2 7,8 4,5

4 + 5 + 6 + 7 4,7 3,1

8 + 9 8,7 6,3

10 + 11 + 12 6,6 4,1

Det understrekes at frakt og post ikke er omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse og at anbyderne selv står ansvarlig for så vel budsjetteringen som for å inngå eventuelle kontrakter med Posten og kjøpere av frakttjenester.

Trafikkopplysninger ruteområde 3 (Lakselv – Tromsø v. v.)

Antall C-klasse Transfer

passasjerer andel (pst) andel (pst)

November – desember 1997 7 542 33 69

Januar – mars 1998 11 135 37 68

April – juni 1998 13 693 34 73

Juli – september 1998 14 504 26 78

Oktober – desember 1998 12 694 35 64

Passasjer- Frakt- og

inntekter postinntekter

(1000 NOK) (1000 NOK)

November – desember 1997 3 443 303

Januar – desember 1998 22 061 1 686

Liste over flyplasskoder

ALF Alta ANX Andenes BGO Bergen

BJF Båtsfjord BNN Brønnøysund BOO Bodø

BVG Berlevåg FDE Førde FRO Florø

HAA Hasvik HFT Hammerfest HOV Ørsta-Volda

HVG Honningsvåg LKL Lakselv LKN Leknes

MEH Mehamn MJF Mosjøen KKN Kirkenes

MQN Mo i Rana NVK Narvik OSL Oslo

OSY Namsos RET Røst RVK Rørvik

SDN Sandane SOG Sogndal SOJ Sørkjosen

SSJ Sandnessjøen SVJ Svolvær TOS Tromsø

TRD Trondheim VAW Vardø VDS Vadsø

Lagt inn 25. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen