Vern av rettighetene til personer med minoritetsbakgrunn (beskyttelse mot etnisk diskriminering)

Personer med minoritetsbakgrunn (etnisk diskriminering)

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende særlig vern av rettighetene til personer med minoritetsbakgrunn. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til venstre.

Normgrunnlag og overvåkingsorganer

FNs øvrige arbeid for å motarbeide diskriminering basert på etnisitet

Europarådets øvrige arbeid mot diskriminering basert på etnisitet

Annet internasjonalt arbeid mot diskriminering basert på etnisitet

Norske inititativ for å motarbeide diskriminering basert på etnisitet