Vilkår for ny kraftproduksjon

Rapport utarbeidet av Econ Pöyry AS for Olje- og energidepartmentet i forbindelse med evaluering av energiloven.

Rapporten i pdf