Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen

Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet fra utvalget oppnevnt 3. mars 2014 for vurdering av fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen (NIS-utvalget).

Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet fra utvalget oppnevnt 3. mars 2014 for vurdering av fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen(NIS-utvalget).

Les rapporten: Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen