Yrkestransportlova

Lov 21. juni 2002 nr. 45om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Lova gjeld for transport med motorvogn eller fartøy i Noreg.

Se loven på lovdata.no